Szkolenie Taneczne Dla Par Turniejowych!
Temat szkolenia – Wyrazistość w tańcu turniejowym…
Szkolenie poprowadzą:
Kinga Jurecka Fiksa
Marek Fiksa
Ireneusz Sulewski
Irad Mazlah ( warsztaty w dniu 1.09 w godz. 11:00-12:30, temat – partnerowanie w tańcu)

Termin: 31.08 – 2.09
Miejsce: Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego, Wola Park, ul. Górczewska 124.
Godziny zajęć:
15:30 – 17:00 – zajęcia grupowe
17:30 – 19:00 – zajęcia grupowe
20:00 – 22:00 – practice z udziałem instruktora

Ceny:
300 zł od osoby
250 zł od osoby (tylko dla tancerzy Akademii Tańca)

Zgłoszenia z podaniem Imienia i Nazwiska oraz nr. kontaktowym prosimy kierować na adres: irek@akademiatanca.com.pl

Nr. kontaktowy Kinga Jurecka – Fiksa: 501 080 762
Ireneusz Sulewski: 501 104 466

ZAPRASZAMY!