Polityka prywatności

Informujemy, iż Akademia Tańca M&I  Sulewscy Ireneusz Sulewski, ul. Wysockiego 5 m.46, 05-820 Piastów, Nip: 5341386032, Regon: 012951631

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
  • imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie www.
  • imię i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Akademia Tańca M&I  Sulewscy  Ireneusz Sulewski  z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa, lub email: rodo@akademiatanca.com.pl.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa, lub email: rodo@akademiatanca.com.pl,  email: rodo@akademiatanca.com.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Akademia Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Akademii Tańca M&I  Sulewscy Ireneusz Sulewski.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@akademiatanca.com.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Polityka prywatności
Poleć nas!
Zapisz się na kurs
Wybrany kurs:
Numer kursu:
Cena kursu:
Forma płatności: Gotówka Przelew Multi Sport nr konta:
Volkswagen Bank Polska S.A.
79 2130 0004 2001 0551 7016 0001
W tytule przelewu prosimy podać również numer kursu:
Zapisz się do newslettera i odbierz zaproszenie na bezpłatną lekcję tańca!

FreshMail.pl