Regulamin RODO

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Akademia Tańca M&I  Sulewscy Ireneusz Sulewski, ul. Wysockiego 5 m.46, 05-820 Piastów, Nip: 5341386032, Regon: 012951631

Przetwarza następujący zakres Państwa danych osobowych:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, nr. telefonu w przypadku zapisu na zajęcia
  • imie i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, login, hasło w przypadku założenia konta na naszej stronie www.
  • imie i nazwisko, nr.pesel, nr. dowodu osobistego, adres zamieszkania, adres e-mail, nr.telefonu w przypadku organizacji np. obozów tanecznych

 

W świetle powyższego Pragniemy Państwa poinformować, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest:. Akademia Tańca M&I  Sulewscy  Ireneusz Sulewski  z administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa, lub email: rodo@akademiatanca.com.pl/at/

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa, lub email: rodo@akademiatanca.com.pl/at/

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez firmę polegają na oferowaniu klientom produktów i usług z zakresu oferty szkoły tańca. Akademia Tańca nie udostępnia danych innym podmiotom, chyba, że zostały zawarte dodatkowe ustalenia w tym zakresie z Państwem. Przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ww. produktów mieści się w zakresie działalności gospodarczej Akademii Tańca M&I  Sulewscy  Ireneusz Sulewski.

5. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie w celu dostarczania klientom kompleksowej informacji na temat naszych usług  jak również w celach statystycznych.

6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane w związku z działaniami i transakcjami dokonywanymi przez Państwa na  naszej stronie www lub w naszych  placówkach.

7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
– żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/pana danych osobowych,
– przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez: kontakt e-mailowy pod adresem: rodo@akademiatanca.com.pl/at/ lub za pomocą poczty tradycyjnej, listownie na adres: Biuro Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego, Aleje Jerozolimskie 123a, budynek Millennium Plaza, poziom -1, 02-017 Warszawa

Informujemy również, że:

8. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Pozdrawiam,
Administrator Danych Osobowych
Akademia Tańca M&I  Sulewscy  Ireneusz Sulewski

Zapisz się na kurs
Wybrany kurs:
Numer kursu:
Cena kursu:
Forma płatności:
Gotówka Przelew Multi Sport
Dane do przelewu:
nr konta:
Volkswagen Bank Polska S.A.
79 2130 0004 2001 0551 7016 0001
W tytule przelewu prosimy podać również numer kursu: