Kochani!!!

Akademia Tańca Ireneusz Sulewski honoruje karty Multisport.

Grono osób korzystających z kart stale rośnie. Szczególną popularnością cieszą się Kursy tańca dla par i dla singli (w obu przypadkach honorowane są oferty Multisport).

Inne popularne zajęcia dostępne w naszej Akademii:

 • Nauka pierwszego tańca dla narzeczonych (multisport honorowany✔️)
 • Taniec użytkowy w ofercie dla par lub dla singli (multisport honorowany✔️)
 • Taniec brzucha (multisport honorowany✔️)

Z tą kartą możecie uczestniczyć we wszystkich 60-minutowych zajęciach, raz dziennie, ( bez dopłat ) Oczywiście obowiązują wcześniejsze zapisy!

Szczegółowy regulamin znajdziecie poniżej:

Regulamin korzystania z systemu Benefit System w Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego.

1. Program Benefit System / Multi Sport obejmuje wszystkie 60 min. zajęcia taneczne

2. Prawa i obowiązki Użytkownika kart Benefit System / Multisport

 1. Z usług Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego może korzystać każdy Użytkownik po okazaniu czytelnie podpisanej Karty MULTISPORT oraz dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku niezgodności danych, wizyta nie może zostać zarejestrowana, a Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego  zobowiązana jest do zatrzymania karty i poinformowania o zdarzeniu Benefit Systems.
 1. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu oraz grafiku obowiązującego w obiektach Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego .
 1. Użytkownik zobowiązany jest do dokonania rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe odbywające się w trybie cyklicznym (cykl obejmuje 4 lub 8 kolejnych zajęć).
 1. Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej kaucji zwrotnej za rezerwację miejsca na zajęciach grupowych, na zasadach zgodnych z §4 niniejszego regulaminu.
 1. Użytkownik ma możliwość dokonania rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w ilości max do 3 razy w tygodniu 12 w miesiącu. W przypadku, gdy w obiekcie Akademii Tańca jest wymagane dokonanie rezerwacji miejsc, Użytkownik ma możliwość korzystania z usług w dowolnie wybranym terminie.

3. Prawa i obowiązki partnera programu Benefit System / Multisport – Akademii Tańca Ireneusza Sulewskiego

 1. Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego ma obowiązek udostępnienia usług Użytkownikom zgodnie z warunkami umowy oraz zapewnienia wysokiego poziomu obsługi Użytkowników
 1. Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego ma obowiązek dopilnowania, aby Użytkownicy korzystali na podstawie Kart MULTISPORT tylko z tych usług, które objęte są niniejszą umową. W przypadku korzystania z innych usług dostępnych w obiekcie, Użytkownik zobowiązany jest do uiszczenia opłaty zgodnie z zasadami płatności obowiązującymi w Akademii Tańca.
 1. Akademia Tańca Ireneusza Sulewskiego ma możliwość pobrania kaucji zwrotnej od Użytkownika dokonującego rezerwacji miejsc na zajęcia grupowe w danym miesiącu. W przypadku, gdy Użytkownik nie pojawi się na zarezerwowanych zajęciach i nie odwoła rezerwacji, kaucja nie podlega zwrotowi.  Ponadto Partner upoważniony jest do odmówienia rezerwacji miejsc Użytkownikowi w przypadku, gdy ten w poprzednim miesiącu nie pojawił się na zajęciach i nie odwołał rezerwacji.

4. Kaucja za cykliczne zajęcia grupowe.

 1. Użytkownik karty Multi Sport / Benefit System podczas zapisu na wybrany kurs zobowiązany jest do uiszczenia miesięcznej kaucji zwrotnej w wysokości  60 zł.
 2. Kaucja zwrotna pobierana jest na czas trwania kursu w trybie cyklicznym.
 3. Użytkownik karty Multi Sport / Benefit System ma prawo do odrobienia jednych zajęć z cyklu miesięcznego w ciągu 30 dni na kursie tego samego rodzaju, jednak zobowiązany jest do wcześniejszego zgłoszenia swojej nieobecności  telefonicznie w biurze Akademii Tańca .
 4. Zwrot kaucji następuje po zakończeniu ostatnich zajęć z trybu cyklicznego kursu.

Pełna kwota kaucji zwracana jest w przypadku kiedy Użytkownik karty Multi Sport / Benefit System uczestniczył we wszystkich zajęciach kursu w trybie miesięcznym.  Za zajęcia w których Użytkownik nie wziął udziału Akademia Tańca ma prawo potrącenia 25% od kwoty kaucji za każdą nieobecność na zajęciach.